09127334478 - 09127331127 - 02128421127 - kamrantrades@gmail.com

دستگاه چاپ ۵ لیوان همزمان یا دستگاه ۵قالبه چاپ لیوان photousa

جزئیات محصول:

دستگاه چاپ ۵ لیوان همزمان یا دستگاه ۵قالبه چاپ لیوان photousa

با استفاده از این دستگاه قادر به چاپ پنج لیوان بطور همزمان هستید.

هر یک از قالب ها دارای برد مجزا می باشد، بنابراین می توان برای لیوان ها بطور جداگانه و تک تک نیز استفاده کرد.

شامل یک سال گارانتی برد

دسته بندی ها